VLADIMÍR STANĚK

STINAK

ISOLATION

Kolekce „Isolation“ a je inspirovaná novými technologiemi. Mnoho lidí se stále více zavírá do virtuálního světa, komunikují převážně prostřednictvím sítí a ve skutečném životě se často cítí osamělí. Tato nadmíru izolovaná atmosféra je zachycena v této kolekci.

Použití zelené barvy na ponožkách je symbolem návratu k přírodě a odvrací se od umělého prostředí. Je to pobídka, abychom se vrátili zpět do reálného světa a začali žít autentickým způsobem.

2015

Klient: Stinak
Druh: Kolekce